Czas Present Simple – pytania i przeczenia

TEORIA ĆWICZENIA

Przeczenia

podmiot + don’t + czasownik w 1. formie

I don’t go to the theatre. Nie chodzę do teatru.

Przeczenie tworzymy za pomocą „don’t”, po którym dodajemy czasownik w 1. formie. „Don’t” to skrócona wersja „do not”.

he/she/it + doesn’t + czasownik w 1. formie

He doesn’t go to the theatre. On nie chodzi do teatru.

W trzeciej osobie l.p. używamy „doesn’t”. Pamiętaj, że wtedy nie dodajemy już do czasownika końcówki –s.

Pytanie

Do + podmiot + czasownik w 1. formie

Do you work at school? Pracujesz w szkole?

Pytanie zaczynamy od „do” – jest to operator, który pełni funkcję czysto gramatyczną. Po nim jest podmiot, a następnie czasownik w 1. formie.

Does + he/she/it + czasownik w 1. formie

Does she work at school? Czy ona pracuje w szkole?

W trzeciej osobie l.p. pytanie, zamiast od „do”, rozpoczyna się od „does”.

Tworzenie czasownika w trzeciej osobie l.p.

Present Simple – przeczenia – przykładowa odmiana

Singular Plural
I don’t buy. Ja nie kupuję. We don’t buy. My nie kupujemy.
You don’t buy. Ty nie kupujesz. You don’t buy. Wy nie kupujecie.
She doesn’t buy.
He doesn’t buy.
It doesn’t buy.
Ona nie kupuje.
On nie kupuje.
Ono nie kupuje.
They don’t buy. Oni/ One nie kupują.

Present Simple – pytania – przykładowa odmiana

Singular Plural
Do I buy? Czy kupuję? Do we buy? Czy kupujemy?
Do you buy? Czy kupujesz? Do you buy? Czy wy kupujecie?
Does she buy?
Does he buy?
Does it buy?
Czy ona kupuje?
Czy on kupuje?
Czy ono kupuje?
Do they buy? Czy oni/ one kupują?