Present Simple – twierdzenia

TEORIA ĆWICZENIA

Pierwszy czas, jaki poznają osoby uczące się języka angielskiego, to właśnie Present Simple – czas teraźniejszy prosty. Jest prosty zarówno ze względu na budowę, jak i użycie. Jedynie trzecia osoba liczby pojedynczej może sprawiać trochę trudności.

Twierdzenia w czasie Present Simple

podmiot + czasownik w 1. formie

I like cats. Lubię koty.

Aby utworzyć zdanie twierdzące wystarczy podmiot i czasownik w pierwszej formie. Pierwsza forma to forma podstawowa czasownika, taka, do której nie trzeba dodawać żadnej końcówki. W powyższym przykładzie mamy podmiot „I” (ja), a po nim „like” (lubić) – czasownik w podstawowej formie.

Niewielka trudność pojawia się w trzeciej osobie liczby pojedynczej (on, ona, ono). Tutaj trzeba pamiętać, żeby do czasownika dodać –s.

he/she/it + czasownik w 1. formie + końcówka –s

She likes cats. Ona lubi koty.

Przykłady:

eat jeść
I eat a lot of chocolate. Jem dużo czekolady.
Kate eats a lot of chocolate. Kate je dużo czekolady.
live mieszkać
They live in Warsaw. Oni mieszkają w Warszawie.
She lives in Warsaw. Ona mieszka w Warszawie.
love kochać
I love animals. Kocham zwierzęta.
Ben loves animals. Ben kocha zwierzęta.

Oto kilka zasad ortograficznych dotyczących pisowni czasowników w trzeciej osobie l.p. w Present Simple:
1. Zazwyczaj do czasownika dodaje się samo –s, np.:
live – lives
swim – swims
love – loves
think – thinks

Wyjątki:
go – goes
do – does
have – has

2. Jeśli czasownik kończy się na –s, -ss, -sh, -ch, -x, to dodajemy do niego końcówkę –es:
watch – watches
match – matches
catch – catches
finish – finishes

3. Jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę + y, wtedy y zmienia się na i, a do tego dodajemy –es:
cry – cries
fly – flies
try – tries
carry – carries

Reguła ta nie dotyczy czasowników zakończonych na samogłoskę + y – wtedy dodajemy tylko –s:
play – plays

Trochę skomplikowane? W takim razie omówmy więcej przykładów:

 • cross – crosses – dodajemy –es, ponieważ czasownik kończy się na –ss. Nie możemy dodać tylko –s, bo wówczas czasownik na końcu miałby potrójne –s,
 • like – likes – dodajemy samo –s,
 • say – says – czasownik kończy się na –ay – samogłoskę i spółgłoskę, dlatego dodajemy –s,
 • display – displays – tak jak powyżej,
 • fry – fries – końcówka to –ry, spółgłoska + y, więc y trzeba zmienić na i, a następnie dodać –es,
 • get – gets – tu nic ciekawego się nie dzieje, dodajemy zwykłe –s.

Twierdzenie w Present Simple – przykładowa odmiana

Singular Plural
I sing. Ja śpiewam. We sing. My śpiewamy.
You sing. Ty śpiewasz. You sing. Wy śpiewacie.
She sings.
He sings.
Ono śpiewa.
Ona śpiewa.
On śpiewa.
Ono śpiewa.
They sing. Oni/ One śpiewają.

Najczęstsze błędy

 1. Dodawanie –s do czasownika w pytaniu i przeczeniu w 3. os. l.p.
  She doesn’t works there. – Jeśli jest „doesn’t”, nie używamy już końcówki –s.
 2. Używanie „do” zamiast „does” w 3 os. l.p.
 3. Tworzenie pytań bez „do” i „does”.
 4. Zapominanie o końcówce –s w trzeciej osobie l.p. – to zdecydowanie najczęstszy błąd w czasie Present Simple