Czas Present Simple – zastosowanie

TEORIA ĆWICZENIA

Kiedy używamy czasu Present Simple? Zastosowanie

 1. Fakty, rzeczy oczywiste, prawdy naukowe i przysłowia
  Czasu Present Simple używamy do opisywania faktów naukowych i rzeczy, które są oczywiste. Na przykład wszyscy wiemy, że krowy nie latają (bo widział ktoś latającą mućkę?). Albo że smoki nie istnieją. To tego zastosowania zaliczymy też przysłowia – jako prawdy uniwersalne i mądrości ludowe.

  Cows don’t fly. Krowy nie latają.
  Dragons and unicorns don’t exist. Smoki i jednorożce nie istnieją.
  Actions speak louder than words. Czyny mówią więcej niż słowa.
  It’s the early bird that catches the worm. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
  The sun sets in the west and rises in the east. Słońce zachodzi na zachodzie i wschodzi na wschodzie.
 2. Czynności wykonywane z określoną częstotliwością, powtarzające się
  Kolejnym ważnym zastosowaniem czasu Present Simple jest mówienie o czynnościach, które wykonujemy z pewną częstotliwością, np. codziennie, rzadko, czasami, nigdy.

  I often buy a newspaper. Często kupuję gazetę.
  Every Tuesday I go shopping. Co wtorek chodzę na zakupy.
 3. Czynności stałe
  Czyli takie, które trwały w przeszłości, trwają teraz i będą trwać nadal w przyszłości. Na przykład:

  I live in London. Mieszkam w Londynie.
 4. Rozkłady jazdy, czynności zaplanowane
  The train leaves at 5 o’clock. Pociąg odjeżdża o godzinie piątej.

  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Wyrażanie przyszłości w czasie Present Simple.

 5. Nagłówki gazet
  „Sherlock” wins four awards. „Sherlock” zdobywa cztery nagrody.
  Curiosity rover drills into Mars rock. Łazik Curiosity wierci skałę na Marsie.
 6. Udzielanie instrukcji
  Czynności, które następują tuż po sobie, typowym przykładem są wskazówki na przykład jak coś ugotować lub naprawić.
 7. Czasowniki performatywne
  „Performative verbs” – czasowniki performatywne – np. promise (obiecać), warn (ostrzegać), admit (przyznać), suggest (sugerować), deny (zaprzeczać). Używamy ich głównie w czasie Present Simple.

  I admit I don’t approve his actions. Przyznaję, że nie popieram jego działań.
  I promise I’ll take care of it. Obiecuję, że się tym zajmę.

Typowe określenia dla czasu Present Simple

Okoliczniki czasu charakterystyczne dla tego czasu to:

 • often – często
 • sometimes – czasami
 • usually – zwykle
 • always – zawsze
 • never – nigdy
 • rarely – rzadko
 • every day – codziennie
 • every week – co tydzień
 • once a month – raz w miesiącu
 • twice a month – dwa razy w miesiącu
 • three times a month – trzy razy w miesiącu