Present Simple i Present Continuous – ćwiczenie

Uzupełnij zdania w odpowiednim czasie (Present Simple albo Present Continuous).

1. Vivian karate every day. (practise)
2. Vivian karate now. (practise)
3. How often to the cinema? (you/go)
4. It looks like they an argument again. (have)
5. I reality shows. (not/like)
6. Look! The cat the mouse. (chase)
7. I usually tea for breakfast. (drink)
8. Today I coffee. (drink)
9. Now I I can trust you. (know)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *