Present Simple – ćwiczenie

Uzupełnij pytania w czasie Present Simple.

1. ? (Rob/work)
2. Why English? (she/learn)
3. Where ? (he/work)
4. James Bond movies? (you/like)
5. in a pharmacy? (your mum/work)
6. How often tennis? (you/play)
7. When school? (they/finish)
8. How often TV? (Ben/watch)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *