Czas Present Simple – ćwiczenie

Wybierz poprawną odpowiedź.

What does Rick like?
Present_Simple_cwiczenie

1. Rick ____ pasta.
2. Rick ____ cookies.
3. Rick ____ oranges.
4. Rick ____ coffee.
5. Rick ____ spinach.
6. Rick ____ hamburgers.
7. Rick ____ cucumbers.
8. Rick ____ apples.