Przedmioty szkolne po angielsku

Słownictwo dotyczące nazw szkolnych przedmiotów po angielsku: przedmioty ścisłe, humanistyczne, języki obce.

School subjects – przedmioty szkolne
Art – plastyka
PE (Physical Education) – WF
Music – muzyka
History – historia
ICT – informatyka
Science – przyroda

Science to przedmiot, w skład którego wchodzi biologia, chemia i fizyka. Przedmiot obowiązkowy w Anglii i Walii.

Chemistry – chemia
Geography – geografia
Maths – matematyka
Mathematics – matematyka
Biology – biologia
Physics – fizyka
Religious education – religia
Ethics – etyka
Form period – godzina wychowawcza

Humanities – nauki humanistyczne
Science – nauki ścisłe

Foreign languages – języki obce
English – język angielski
Spanish – język hiszpański
German – język niemiecki
French – język francuski

Pamiętaj: nazwy języków obcych w języku angielskim piszemy wielką literą.