Przyimki czasu – język angielski

Przyimki czasu pozwalają na określenie kiedy jakaś czynność lub wydarzenie miało miejsce.

Przyimek „on”
Tego przyimka używa się z nazwami dni tygodnia, konkretnym dniem, świętami, porami dnia.

on Monday w poniedziałek
on 3rd May trzeciego maja
on 21st December 2011 21 grudnia 2011 roku
on Christmas Eve w Wigilię
on Sunday morning w niedzielę rano
on Friday evening w piątek wieczorem
on Wednesday afternoon w środę po południu
on the weekend (AmE) w weekend

Przyimek „at”
At łączy się z godzinami, niektórymi porami dnia (północ, południe, w nocy), świętami.

at the moment obecnie
at the same time w tym samym czasie
at night w nocy
at 9 o’clock o dziewiątej
at sunrise/sunset o wschodzie słońca/ o zachodzie słońca
at Christmas w święta
at noon w południe
at midnight o północy
at the weekend w weekend

Uwaga: święto w sensie konkretnego dnia (np. Wigilia) łączy się z przyimkiem „on”. Natomiast święta w sensie kilku dni świątecznych (np. święta Bożego Narodzenia) występują z przyimkiem „at”.

Przyimek „in”
„In” łączy się z miesiącami, konkretnym rokiem, porami dnia, wiekami.

in April w kwietniu
in 2003 w 2003 roku
in winter zimą
in the morning rano
in the afternoon popołudniu
in the evening wieczorem
in the 19th century w XIX wieku
in the Middle Ages w średniowieczu
in 3 weeks za trzy tygodnie

Przyimki for i since
Dokładne omówienie tych przyimków znajdziesz w artykule Since i for.

Przyimek until

until January do stycznia
until 3 o’clock do godziny trzeciej
until Monday do poniedziałku
until recently do niedawna
until their arrival do ich przyjazdu
until you’ve finished your work aż skończysz pracę

Przyimek till
Till znaczy to samo, co until, ale jest używane w języku nieformalnym

till Sunday do niedzieli

Przyimki from… to…

from Monday to Wednesday od poniedziałku do środy
from June to December od czerwca do grudnia
from 1998 to 2000 od 1998 do 2000

Przyimek during

during the summer podczas lata
during the meeting podczas spotkania

Przyimek while

while reading oglądając telewizję
while they were watching TV podczas gdy oglądali telewizję

Przyimek before

before the match przed meczem
before you call zanim zadzwonisz
before the end of June przed końcem czerwca

Przyimek after

after the party po imprezie
after the war po wojnie
after 8 o’clock po ósmej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *