Przysłówek

stopniowanie przysłówków

Jeśli potrafisz stopniować przymiotniki, stopniowanie przysłówków nie sprawi ci trudności. Jeśli przysłówek jest jednosylabowy, stopień wyższy tworzy się dodając –er, a stopień najwyższy przez dodanie końcówki –est.

Czytaj więcej…

tworzenie przysłówków

Jak utworzyć przysłówek z przymiotnika i nie dać się nabrać na przymiotnik „w przebraniu” przysłówka i podejrzanie podobne formy, które wcale nie mają takiego samego znaczenia…

Czytaj więcej…