Present Simple ćwiczenia online

TEORIA ĆWICZENIA Z PRESENT SIMPLE

Ćwiczenie 2. Czas Present Simple – przeczenia

Przepisz zdania, zmieniając je na przeczenia.
Pamiętaj o wielkich literach i kropce na końcu zdania.

1. My brother studies English.
2. We watch TV in the afternoon.
3. She likes playing the piano.
4. Mrs Smith teaches maths.
5. I live in London.
6. He loves chocolate.
7. You get up late.
8. I go to bed early.
9. John plays football.
10. He drinks milk.