Present Simple – test

Wpisz poprawną formę czasownika w czasie Present Simple (forma twierdząca).

1. Veronica a lot of vegetables. (eat)
2. I German. (speak)
3. He swimming. (like)
4. You many emails. (write)
5. They often tennis. (play)
6. Kate in Paris. (live)
7. Mr Brown a lot of books. (read)
8. My brother to school. (go)
9. I often my grandparents. (visit)
10. He TV in the evening. (watch)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *