Present Simple ćwiczenia online

TEORIA ĆWICZENIA Z PRESENT SIMPLE

Ćwiczenie 3. Czas Present Simple – przeczenia

Wpisz poprawną formę czasownika w czasie Present Simple (przeczenie).

1. Rick football. (play)
2. I to school. (walk)
3. She spiders. (like)
4. You Italian. (speak)
5. He in New York. (live)
6. They TV in the evening. (watch)
7. I . (understand)
8. Max Kate. (love)
9. Meg karate every Friday. (practice)
10. We hard. (work)