Present Simple ćwiczenia online

TEORIA ĆWICZENIA Z PRESENT SIMPLE

Ćwiczenie 5. Czas Present Simple – pytania szczegółowe

Utwórz pytania z podanych wyrazów w czasie Present Simple.
Pamiętaj o wielkich literach i kropce na końcu zdania.

1. Where/Ellen/live?
2. Which movies/he/like?
3. Where/you/work?
4. Why/he/want to be an actor?
5. Who/you/like?
6. When/your mum/get home?
7. Which colour/you/prefer?
8. Where/they/live?
9. What/Jack/want?
10. Where/Max and Josh/go to school?