Present Simple – ćwiczenia 3. osoba

TEORIA ĆWICZENIA Z PRESENT SIMPLE

Ćwiczenie. Present Simple – forma czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej

Wpisz poprawną formę czasownika w 3. osobie l.p. w czasie Present Simple.

Np. swim - swims

1. fix -
2. catch -
3. think -
4. say -
5. fly -
6. miss -
7. want -
8. hate -
9. do -
10. get up -