Pytania pośrednie – indirect questions

ĆWICZENIE 1 ĆWICZENIE 2

Z tego artykułu dowiesz się czym są tzw. indirect questions w języku angielskim i czym różnią się od pytań pośrednich.

Pytania bezpośrednie i pośrednie (Direct & indirect questions)

Spójrzmy na przykłady w języku polskim:

  1. Gdzie jest najbliższy bank?
  2. Czy wiesz, gdzie jest najbliższy bank?

Pierwsze pytanie to przykład pytania bezpośredniego. Jest to zwykłe pytanie, gdzie jest bank.
Drugi przykład to pytanie pośrednie. Takie zdanie składa się z dwóch części: część „wprowadzająca”, która zaczyna się od „Czy wiesz…”, a potem pojawia się pytanie o bank „… gdzie jest najbliższy bank”.

Teraz zobaczmy, jak wygląda to w języku angielskim:

  1. Where is the nearest bank?
  2. Do you know where the nearest bank is?

W drugim przykładzie (jest to pytanie pośrednie) „is” zmieniło swoje miejsce w zdaniu – powędrowało na koniec. W zdaniach z pytaniem pośrednim druga część zdania przybiera formę twierdzącą. Błędem byłoby powiedzieć:

Do you know where is the nearest bank?

Inny przykład:
Where did she go? – Gdzie ona poszła?
Do you know where she went? – Czy wiesz, gdzie ona poszła?

Rodzaje pytań bezpośrednich

Pytania bezpośrednie dzielą się na takie, na które odpowiada się tak albo nie. Są to pytania ogólne. Są też pytania szczegółowe, te zaczynają się od słów takich jak „gdzie”, „jak”, „dlaczego”, „kiedy”.

Why did you go there? Dlaczego tam poszedłeś? – pytanie szczegółowe
Did you go there? Czy tam poszedłeś? – pytanie ogólne

Gdy mamy do czynienia z bezpośrednim pytaniem ogólnym, w pytaniu pośrednim trzeba użyć if albo whether:

Is she married? – Czy ona jest mężatką? – to pytanie bezpośrednie, bo można na nie odpowiedzieć „tak” albo „nie”

Do you know if she is married? Czy wiesz, czy ona jest mężatką?

Jeśli pytanie bezpośrednie jest szczegółowe, wtedy pośrednie wygląda tak:

Where did they go on holiday? Gdzie pojechali na wakacje?
Do you know where they went on holiday? Czy wiesz, gdzie pojechali na wakacje?

Zamiast „czy wiesz” można użyć innych zwrotów.

Najczęstsze zwroty w pytaniach pośrednich:

Do you know… Czy wiesz…
I wonder if… Zastanawiam się, czy…
I was wondering if… Zastanawiałem się, czy…
I’d like to ask if… Chciałbym się zapytać, czy…
Could you tell me… Czy może mi Pan/Pani powiedzieć…
I’d like to know if… Chciałbym wiedzieć, czy…
Please tell me… Proszę mi powiedzieć…

Więcej przykładów:

Does he speak German? Czy on mówi po niemiecku?
I wonder if he speaks German. Zastanawiam się, czy on mówi po niemiecku.
Is Mary at school? Czy Mary jest w szkole?
Do you know if Mary is at school? Wiesz, czy Mary jest w szkole?
Do they live in Glasgow? Czy oni mieszkają w Glasgow?
Please tell me if they live in Glasgow? Powiedz mi proszę, czy oni mieszkają w Glasgow?