Pytanie o drogę

Pytanie o drogę po angielsku

Where is the nearest post office? Gdzie jest najbliższa poczta?
Excuse me, do you know where the toy shop is? Przepraszam, czy wie Pan/Pani, gdzie jest sklep z zabawkami?
Excuse me, could you tell me where the pharmacy is? Przepraszam, może mi Pan/Pani powiedzieć, gdzie jest apteka?
Where can I find the nearest restaurant? Gdzie mogę znaleźć najbliższą restaurację?
How can I get to the post office? Jak mogę dojść na pocztę?
How do I get to the bus station? Jak dostanę się na przystanek autobusowy?
What’s the best way to the cinema? Jak najlepiej dojść do kina?
Can you give me directions to…? Może mi Pan/Pani wskazać drogę do…?
Is there a bank near here? Czy w pobliżu znajduje się bank?
What’s the quickest way to get to the city centre? Jak najszybciej dostać się do centrum?
I’m looking for a post office. Szukam poczty.
Am I going in the right direction? Czy idę we właściwym kierunku?

I don’t know. I’m not from around here. – Nie wiem. Nie jestem stąd.

Pytanie o drogę – blisko i daleko

Is it far from here? Czy to daleko stąd?
How far is it to…? Jak daleko jest do…?
Is it far? Czy to daleko?
How far is it to the underground station from here? Jak daleko jest stąd do stacji metra?
It’s within walking distance. Blisko.
It’s about 400 miles. Ok. 400 mil.
It’s a fair way to drive. Dość daleko samochodem.
It’s miles from the city centre. Mile od centrum miasta.
The hotel is a long way from the station. Hotel jest daleko od stacji.
It isn’t very far from here. Niedaleko stąd.
It’s not far. Niedaleko.
It’s quite close. Dośc blisko.
Fifteen minutes on foot. Piętnaście minut na piechotę.
Thirty minutes by car. Trzydzieści minut samochodem.

Wskazywanie kierunku

Go along… Idź wzdłuż…
Take the first road on the left. Skręć w pierwszą ulicę po lewej stronie.
Take the second road on the right. Skręć w drugą ulicę po prawej.
The first turning on the left. Pierwsza w lewo.
Turn into High Street. Skręć na High Street.
When you reach London Street, turn left. Kiedy dotrzesz do London Street, skręć w lewo.
Continue along Charles Street. Idź dalej wzdłuż Charles Street.
Turn left at the junction. Na skrzyżowaniu skręć w lewo.
Continue until you see the cinema. Idź dalej, aż zobaczysz kino.
Cross the road. Przejdź przez ulicę.
Go straight ahead… Idź przed siebie…
Go past the cinema. Przejdź obok kina.
Go up… Idź w górę ulicy…
Go down… Idź w dół ulicy…
You will pass the shops on your right. Po prawej miniesz sklepy.
It’s on the left. Jest po lewej.
It’s on the right. Jest po prawej.
Go straight on. Idź prosto.
It’s straight ahead of you. Jest tuż przed tobą.
opposite naprzeciwko
near niedaleko
in front of przed
at the end of na końcu
next to obok
between między
behind za
just around the corner tuż za rogiem
on the corner of na roku
Follow this road until you come to… Idź tą drogą, aż dojdziesz do…
It’s this way. Tędy.
It’s that way. Tamtędy.

Miejsca w mieście – infrastruktura drogowa

signpost – drogowskaz
junction – skrzyżowanie
crossroads – skrzyżowanie
traffic lights – światła
zebra crossing – przejście dla pieszych
T-junction – skrzyżowanie (w kształcie litery T)