Question tags w języku angielskim

TEORIA ĆWICZENIA Z QUESTION TAGS

Z tego artykułu dowiesz się, czym są question tags w języku angielskim, i jak należy ich używać. Poznasz też ich formy w poszczególnych czasach.

Question tags – co to takiego?

W języku polskim question tag odpowiada polskim słówkom prawda, dobrze, nieprawdaż, co nie, no nie, czyż nie dodawanym na końcu zdania. Np.:

To był fajny film, prawda?
Usiądźmy na chwilę, dobrze?
Ładna dziś pogoda, no nie?

Haczyk tkwi w tym, że w języku angielskim jest wiele form question tags, w zależności od tego, jaki czas jest w zdaniu lub jaki jest tam czasownik modalny. Przykładowe formy:

 • isn’t it
 • could you
 • are you
 • aren’t you
 • haven’t you
 • would you
 • is she
 • couldn’t you
 • shall we
 • aren’t you
 • haven’t you
 • would you
 • were you
 • was there
 • has she

Sporo tego, prawda?

Tworzenie

Przyjrzyjmy się przykładowi z czasownikiem „to be” w czasie Present Simple:

Jesteś zadowolony, prawda? You’re happy, aren’t you?

W tym przykładzie question tag to „aren’t you”. Jeśli zdanie jest twierdzące, question tag jest z przeczeniem i odwrotnie – jeśli zdanie będzie z przeczeniem, sam question tag nie ma przeczenia.

Jak utworzyć „aren’t you”? To proste, jeśli zna się odmianę „to be”.

 1. You’re zmień na przeczenie – you aren’t.
 2. Zamień kolejność you i aren’t – aren’t you. I gotowe!

Spróbujmy zrobić question tag w czasie Present Simple:

Ona lubi czekoladę, prawda? She likes chocolate, ______?
 1. She likes zmieniamy na przeczenie – she doesn’t (like wyrzucamy, nie będzie nam potrzebne).
 2. Zamieniamy kolejność she i doesn’t – doesn’t she.
 3. Czyli całe zdanie będzie brzmiało tak:
  She likes chocolate, doesn’t she?

Różne formy question tags

W Present Simple
You get up early, don’t you?
She plays the piano, doesn’t she?
They haven’t got two cars, have they?
You’ve got two kids, haven’t you?
She hasn’t got a cat, has she?
He’s got a new laptop, hasn’t he?

W Present Continuous
You’re reading that magazine, aren’t you?
He’s singing, isn’t he?

W Past Simple
You didn’t visit aunt Carol yesterday, did you?
Last year she had an accident, didn’t she?
He wasn’t happy, was he?
They were brilliant, weren’t they?

W Present Perfect
I’ve met you somewhere, haven’t I?
They haven’t made any progress, have they?

W Future Simple
They’ll come, won’t they?
You won’t ask her, will you?

Z czasownikiem modalnym can
You can’t play the violin, can you?
He can dance, can’t he?

Z should
You should go to the dentist, shouldn’t you?
She shouldn’t behave like that, should she?

Z would
You would go there, wouldn’t you?
They wouldn’t say that, would they?

Z konstrukcją “be going to”
You’re going to study Italian, aren’t you?
He’s going to move to Germany, isn’t he?

Z I am
I’m so clever, aren’t I?
To jest bardzo ciekawy (i jedyny taki) przypadek, kiedy „I” łączy się z „aren’t”. Zamiast „aren’t I” można użyć „am I not”:
I’m so clever, am I not?

Z let’s
Question tag z let’s przybiera formę “shall we”.
Let’s go to a party, shall we?

Somebody, anybody, nobody, someone itp.
Tutaj zawsze używa się zaimka “they”.
Somebody told you, didn’t they?
Nobody was there, weren’t they?

This is oraz these are
This is a great idea, isn’t it?
These are Kate’s cats, aren’t they?

Tryb rozkazujący
Open the door, will you?
Come and visit us, won’t you?
Don’t stay long, will you?
Help me with the bag, could you?