Pytania na rozmowę kwalifikacyjną po angielsku

Podstawowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku

 • Why did you apply for this position? – Dlaczego ubiega się Pan/i o to stanowisko?
 • What is your biggest weakness? – Jaki jest Pana/Pani największy słaby punkt?
 • Tell me about your three biggest weakness. – Proszę opowiedzieć mi o swoich trzech największych słabych punktach.
 • Tell me about your strengths. – Proszę opowiedzieć o mi Pana/Pani mocnych stronach.
 • Why should we hire you? – Dlaczego powinniśmy Pana/Panią zatrudnić?
 • What are the responsibilities at this position? – Jakie są obowiązki na tym stanowisku?
 • Why do you want this job? – Dlaczego chce Pan/i tę pracę?
 • Tell me about yourself. – Proszę mi opowiedzieć o sobie.
 • Where do you see yourself five years from now? – Gdzie widzi się Pan/i za 5 lat?
 • What skills/qualifications are needed to work at this position? – Jakie umiejętności/kwalifikacje są potrzebne do pracy na tym stanowisku?

 

Pozostałe pytania

 • What were the responsibilities of your last position? – Jakie były Pana/Pani obowiązki na ostatnim stanowisku?
 • Why do you want to work here? – Dlaczego chce Pan/i tu pracować?
 • What do you know about our company? – Co Pan/Pani wie o naszej firmie?
 • What is your greatest achievement? – Jakie jest Pana/Pani największe osiągnięcie?
 • What is the full name of our company? – Jak brzmi pełna nazwa naszej firmy?
 • What do you know about our products? – Co wie Pan/i o naszych produktach?
 • How many departments are there in our company? – Ile wydziałów jest w naszej firmie?
 • Who’s the president/director in our company? – Kto jest prezesem/dyrektorem firmy?
 • How would you summarise your skills? – Jak podsumowałby Pan/podsumowałaby Pani swoje umiejętności?
 • What projects have you carried out recently? – Jakie projekty wykonał Pan/wykonała Pani ostatnio?
 • What do you expect from our company? – Czego oczekuje Pan/i od naszej firmy?
 • Please tell me about your salary expectations? – Jakie są Pana/Pani oczekwiania finansowe?
 • What does professional customer service mean to you? – Co oznacza dla Pana/Pani profesjonalna obsługa klienta?
 • Why didn’t you apply for the accounting department/other department? – Dlaczego nie ubiega się Pan/i o stanowisko w wydziale księgowości/innym wydziale?
 • What do you think of your previous boss/manager? – Co sądzi Pan/i o swoim poprzednim szefie/kierowniku?
 • Do you have any other offers? – Czy ma Pan/i jakieś inne oferty?
 • Are you interviewing with another company? – Czy jest Pani umówiona na rozmowę kwalifikacyjną w innej firmie?
 • Would you accept this job right now? – Czy przyjęłaby Pani/przyjąłby Pan tę pracę od razu?
 • What is your favourite movie/book? – Jaki jest Pani/Pana ulubiony film/ulubiona książka?
 • Please tell me about [photography]. – Proszę opowiedzieć mi o [fotografii].
  Pytanie dotyczy zainteresowania, jakie podano w CV.
 • How do you cope with a conflict at work? – Jak radzi sobie Pan/i z konfliktami w pracy?
 • Why did you attend the university/college/high school…? – Dlaczego uczęszczała Pani/uczęszczał Pan na uniwersytet/college/do szkoły średniej…? (innymi słowy – dlaczego właśnie ta uczelnia bądź szkoła, a nie inna)
 • How do you spend your free time? – Jak spędza Pan/i swój wolny czas?
 • How would your colleagues describe you? – Jak opisaliby Panią/Pana koledzy?
 • Tell me something that is not included in your resume. – Proszę mi powiedzieć o czymś, czego nie ma w CV.
 • What motivates you at work? – Co motywuje Pani/Pana w pracy?
 • Do you prefer working in a team or on your own? – Czy woli Pan/i pracować w zespole, czy sam/a?
 • Tell me about the most challenging task you’ve faced at work. How did you cope with it? – Proszę opowiedzieć mi o najbardziej wymagającym zadaniu, z jakim zetknęła się Pani/zetknął się Pan w pracy. Jak Pan/Pani sobie z tym poradził/a?
 • Please tell me about your biggest failure. – Proszę opowiedzieć mi o swojej największej porażce.
 • How do you cope with difficult customers? – Jak radzi sobie Pan/i z trudnymi klientami?
 • How do you handle complaints? – Jak radzi sobie Pan/i ze skargami?
 • What would you do if your client was angry? – Co zrobiłby Pan/zrobiłaby Pani, jeśli klient byłby zły?
 • What are your career objectives? – Jakie są Pana/Pani cele zawodowe?
 • What do you do if somebody criticises your work? – Co robi Pan/i, jeśli ktoś krytykuje Pana/Pani pracę?
 • Why do you want to change your job? (Why did you leave your last job?) – Dlaczego chce Pan/I zmienić pracę? (Dlaczego odszedł Pan/odeszła Pani z poprzedniej pracy?)
 • Are you willing to relocate? – Czy jest Pan gotowy/Pani gotowa na relokację?
 • What is your biggest fear? – Czego najbardziej się Pan/i boi?
 • What would you do if you did something wrong? – Co zrobiłby Pan/zrobiłaby Pani, jeśli popełni błąd?
 • What would you do if you had many tasks in one day to complete and it wasn’t possible to finish them all? – Co zrobiłby Pan/zrobiłaby Pani, gdyby miał/a wiele zadań do wykonania w ciągu jednego dnia, a wykonanie ich wszystkich nie byłoby możliwe?
 • Do you have any questions for me? – Czy chce mi Pan/i zadać jakieś pytania?