Słowotwórstwo – angielski – ćwiczenia

Utwórz czasowniki od podanych rzeczowników
Example: laughter - laugh

1. instructor -
2. identity -
3. horror -
4. education -
5. knowledge -
6. exploration -
7. freedom -
8. participation -
9. origin -
10. landing -