Słowotwórstwo w języku angielskim ćwiczenia

Utwórz czasowniki od podanych rzeczowników
Example: laughter - laugh

1. success -
2. usefulness -
3. sculptor -
4. refusal -
5. punishment -
6. safety -
7. pretender -
8. strength -
9. improvement -
10. enjoy -