Matura podstawowa – słuchanie, ćwiczenie 1


Usłyszysz fragment programu radiowego. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).

1. Alice had a bathroom in her tent.
2. Alice had to bring some camping equipment with her.
3. Alice and her friends arrived at the accommodation on foot.
4. Alice and her friends did some sport during their holiday.
5. Alice is going to book a different type of accommodation for her next holiday.