Matura podstawowa – słuchanie, ćwiczenie 2


Usłyszysz cztery wypowiedzi związane z ulicami. Do każdej wypowiedzi (1.–4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

The speaker
A. talks about a change which he or she started.
B. suggests seeing a display of modern art from a vehicle.
C. invites listeners to visit a house which changes colour in the rain.
D. informs listeners about an interesting way to hide an unattractive view.
E. recommends a tourist attraction which you can only see in wet weather.

1.
2.
3.
4.