So do I – angielski – ćwiczenia

Ćwiczenie. Konstrukcja „So do I”.

Uzupełnij zdania odpowiednią formą "Ja też".

Np. I live in Warsaw. So do I.

1) I'm going to London. .
2) I saw Danny yesterday. .
3) I'm hungry. .
4) I've watched this movie three times. .
5) I know where the keys are. .
6) I'll help Susan. .
7) I can swim. .
8) I've got a cat. .
9) I should do more exercises. .
10) I like comedies. .