Rzeczowniki niepoliczalne ćwiczenia – exercises

Ćwiczenie. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim

Write some, a or an.

1. egg
2. pasta
3. juice
4. biscuit
5. orange
6. banana
7. rice
8. apple
9. pork
10. milk