Some, any – rzeczowniki niepoliczalne – ćwiczenia

Ćwiczenie. Konstrukcja there is/there are z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi w języku angielskim

Make questions.
Examples: There is some rice. - Is there any rice?
There is an apple. - Is there an apple?

1. There is some water.
2. There is an egg.
3. There are some oranges.
4. There is some cheese.
5. There are some biscuits.
6. There is some pasta.
7. There is some tea.
8. There is a watermelon.