Stopniowanie przymiotników – ćwiczenia – angielski

Ćwiczenie. Stopniowanie przymiotników po angielsku – stopień wyższy

Wpisz stopień wyższy.

Np. difficult - more difficult

1. smart -
2. clever -
3. interesting -
4. good -
5. sad -
6. happy -
7. easy -
8. thin -
9. important -
10. bad -