Szkoła – słownictwo maturalne

Słownictwo związane ze szkołą przydatne na maturze.

Nazwy przedmiotów szkolnych znajdziesz w osobnym artykule:

Szkoły
day nursery – żłobek
kindergarden – przedszkole
boarding school – szkoła z internatem
primary school – szkoła podstawowa
junior high school – gimnazjum
high school – szkoła średnia
vocational school – -szkoła zawodowa
state school – szkoła państwowa
private school – – szkoła prywatna
technical high school – technikum
language school – szkoła językowa
university – uniwersytet

W szkole
blackboard – tablica
classroom – klasa
chalk – kreda
staff room – pokój nauczycielski
break – przerwa
canteen – stołówka
lesson – lekcja
semester – semestr
homework – zadanie domowe
notebook – zeszyt
exercise book – zeszyt ćwiczeń
course – kurs
test – test
timetable – plan lekcji
grade – ocena
headmaster – dyrektor szkoły
headmistress – dyrektorka szkoły
pupil – uczeń
schoolboy – uczeń
schoolgirl – uczennica
absence – nieobecność
absent – nieobecny
holidays – wakacje
school bag – tornister

Czasowniki
attend – uczęszczać
check – sprawdzać
cheat – ściągać
educate – kształcić
pass – zdać
fail – oblać
exercise – ćwiczyć
study – uczyć się
mark – ocenić

Przybory szkolne
pen – długopis
pencil – ołówek
pencil case – piórnik
rubber – gumka
compass – cyrkiel
ruler – linijka
set square – ekierka
scissors – nożyczki
punch – dziurkach
glue – klej
clip – spinacz
tape – taśma
coloured pencil – kredka
marker – mazak

Uniwersytet
degree – stopień naukowy
exam – egzamin
diploma – dyplom
oral exam – egzamin ustny
written exam – egzamin pisemny
essay – esej
lecturer – wykładowca
take notes – robić notatki
seminar – seminarium
scholarship – stypendium
give a lecture – wygłosić wykład
studies – studia
dictionary – słownik
correct – poprawnie, dobrze
wrong – źle
education – wykształcenie
Bachelor’s Degree – licencjat
Master’s Degree – tytuł magistra
PhD – doktor
graduate – ukończyć studia
graduate – absolwent
lecture – wykład
certificate – certyfikat
master’s thesis – praca magisterska
campus – kampus