Konstrukcja there is/there are

Artykuł opisuje różnice między konstrukcją gramatyczną tere is oraz there are.

There is

Konstrukcja „there is” znaczy „jest”. Używamy jej, aby powiedzieć, że coś jest albo czegoś nie ma, np. w moim pokoju jest biuro, szafa, łóżko, ale nie ma telewizora.

There is a sofa in the living room. W salonie jest sofa.
There is a cat behind the armchair. Za fotelem jest kot.
There is an apple on the table. Na stole jest jabłko.

Przeczenie

There isn’t a cat behind the armchair. Nie ma kota za fotelem.
There isn’t an apple on the table. Nie ma jabłka na stole.

There isn’t po polsku znaczy, że „nie ma” czegoś.

Pytanie

Is there a vase on the table? Czy na stole jest wazon?
Is there an umbrella in the kitchen? Czy w kuchni jest parasol?

„Is there” znaczy „czy coś jest gdzieś”.

Konstrukcja There are

Jest to konstrukcja analogiczna do there is, ale używana w odniesieniu do dwóch i więcej osób, rzeczy, zwierząt.

There aren’t any eggs in the fridge. Nie ma jajek w lodówce.
There aren’t any postcards in the box. W pudełku nie ma pocztówek.

There is/are w innych czasach
Ta konstrukcja może oczywiście występować w innych czasach, nie tylko w Present Simple.

There’s been an accident. Był wypadek (Present Perfect).
There will be a short break after this presentation. Po tej prezentacji będzie krótka przerwa (Future Simple).
Yesterday there were many people here. Wczoraj było tu dużo ludzi (Past Simple).