Ułamki zwykłe i dziesiętne w angielskim

TEORIA ĆWICZENIA

Ułamki dziesiętne (decimal fractions)
Podstawowa różnica między zapisem ułamków dziesiętnych w języku polskim i angielskim jest taka, że po polsku używa się przecinka, a po angielsku kropki.

0,8 – polski zapis
0.8 – zapis angielski

W ułamkach dziesiętnych cyfry po przecinku czytamy osobno:

3.24 – three point two four
10.7 – ten point seven
14.3 – fourteen point three

Zero czytamy jako „nought” albo „zero”:
0.9 – nought point nine (albo: zero point nine)

Ułamki zwykłe (vulgar fractions)

½ – a half/ one half
1/3 – a third/ one third
2/3 – two thirds
¼ – a quarter/ one quarter
2/4 – two quarters
¾ – three quarters
1/5 – a fifth/ one fifth
1/6 – a sixth/ one sixth
4/7 – four sevenths
2/10 – two tenths
1 ½ – one and a half
5 4/10 – five and four tenths