Rzeczowniki niepoliczalne angielski ćwiczenia

Ćwiczenie. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim

Zaznacz, czy dany rzeczownik jest policzalny (C - countable), czy niepoliczalny (UC - uncountable)

1. milk
2. orange
3. meat
4. egg
5. bread
6. pasta
7. potato
8. biscuit
9. rice
10. information