Zaimki

zaimek osobowy

Czym są zaimki osobowe? W języku polskim to np. ja, ty, on, ona, ono. Przyjrzyjmy się zaimkom w języku angielskim:

Czytaj więcej…

zaimki dzierżawcze

Mine, yours, ours, theirs to przykłady zaimków dzierżawczych. Czym „yours” różni się od „your”? Dowiesz się właśnie z tego artykułu.

Czytaj więcej…

zaimki wskazujące

Bardzo proste zagadnienie. Zaimki wskazujące w języku angielskim to: this, that, these, those.

Czytaj więcej…

zaimki zwrotne i emfatyczne

Zaimki zwrotne to „się”, „siebie”. Z kolei zaimki emfatyczne to np. „sam”, „sama”.
W języku polskim „się” nie odmienia się – mówimy: cieszę się, cieszysz się, on się cieszy – „się” zawsze zostaje w takiej samej formie. Jednak w angielskim jest inaczej:

Czytaj więcej…

zaimki pytające

Zaimki pytające to na przykład gdzie, kto, kiedy, dlaczego. Służą do tworzenia pytań szczegółowych.

Czytaj więcej…

zaimki bezosobowe

Zaimki bezosobowe w języku angielskim to one, you, they, we. Nie odnoszą się do konkretnej osoby, ale do ogółu.

Czytaj więcej…

zaimki wzajemne

Zaimki wzajemne w języku angielskim to each other oraz one another. W tym artykule dowiesz się, jak ich używać i czym różnią się od zaimków zwrotnych.

Czytaj więcej…

zaimki względne

Zaimki względne to who, which, that, whose i whom. Zaimek who (który) odnosi się do ludzi i czasami do zwierząt domowych.

Czytaj więcej…

each i every

Jaka jest różnica między each i every? Którego z tych zaimków używa się w odniesieniu do małych ilości, a którego w odniesieniu do dużych?

Czytaj więcej…

both i all

Both to zaimek, który znaczy obie, oba, obydwaj i odnosi się do dwóch osób, zwierząt lub rzeczy.

Czytaj więcej…

much, many, few, little

Little znaczy mało w sensie negatywnym – coś jest, ale jest tego bardzo mało. Tego zaimka używa się z rzeczownikami niepoliczalnymi.

Czytaj więcej…

anybody, anything, anywhere

Te zaimki występują w pytaniach, przeczeniach i zdaniach oznajmujących. Mają kilka znaczeń – w zależności od kontekstu i zdania. Anybody w przeczeniu znaczy „nikt”. Porównaj oba zdania:

Czytaj więcej…

everybody, nobody, somebody

Poniższy artykuł opisuje zaimki nieokreślone w języku angielskim – łączenia z some, no i every. Łączenia z zaimkiem any znajdziesz w osobnym artykule

Czytaj więcej…