Zaimki bezosobowe w języku angielskim

Zaimki bezosobowe (impersonal pronouns) w języku angielskim to one, you, they, we. Nie odnoszą się do konkretnej osoby, ale do ogółu.

Zaimek bezosobowy one

Zaimek „one” jest najbardziej formalny i bardzo rzadko używany w amerykańskim angielskim.

One can think that the colonization of Mars is just a matter of time. Można sądzić, że kolonizacja Marsa jest tylko kwestią czasu.
One should always look at the positive side of one’s life. Powinno się zawsze patrzeć na pozytywną stronę życia.

Zaimek bezosobowy you

You brzmi bardziej naturalnie niż one.

You can pay in cash. Można płacić gotówką.
This is the best restaurant where you can eat sushi. To najlepsza restauracja, gdzie można zjeść sushi.

Zaimek bezosobowy they

They jako zaimek osobowy znaczy oni/one, natomiast jako zaimek bezosobowy odnosi się do ogółu – do ludzi – lub do pewnej grupy, np. polityków, naukowców.

They believe breaking a mirror is a bad sign. Ludzie wierzą, że zbicie lustra to zły znak.

Tutaj mowa jest od ludziach w ogóle, ale nie wliczając siebie – ludzie wierzą, ale nie ja. Poniższy przykład dotyczy węższej grupy ludzi – naukowców.

They think there may be life on other planets. Myślą, że na innych planetach może istnieć życie.

Zaimek bezosobowy we

We jako zaimek osobowy występuje w znaczeniu my. Natmoast jako zaimek bezosobowy „my” odnosi się do ogółu, włączając w to siebie – ja i inni tak uważają.

We should ask ourselves if this pays. Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy to się opłaca.
We shouldn’t eat that much. Nie powinniśmy tyle jeść.