Zaimki nieokreślone – nobody, somebody, nothing, something

Poniższy artykuł opisuje zaimki nieokreślone w języku angielskim – łączenia z some, no i every. Łączenia z zaimkiem „any” znajdziesz w osobnym artykule Anybody, anything, anywhere.

Somebody, something, somewhere

somebody ktoś
something coś
somewhere gdzieś

Powyższych zaimków używamy w zdaniach oznajmujących i pytaniach. Przykłady:

Somebody is waiting for you. Ktoś na ciebie czeka.
I need to tell you something. Muszę ci coś powiedzieć.
I found the coins somewhere here. Znalazłem te monety gdzieś tutaj.

Zamiast somebody można powiedzieć someone:
Someone is waiting for you.

Nobody, nothing, nowhere

Te zaimki są dla Polaków najtrudniejsze, bo w języku polskim i angielskim konstrukcja zdań jest zupełnie inna.

nobody nikt
nothing nic
nowhere nigdzie
Nobody has seen me. Nikt mnie nie widział.

W języku angielskim jest has seen – forma twierdząca czasu Present Perfect, przeczenie „ukryło się” w słówku nobody. Po polsku mamy nikt – przeczenie nr 1 – oraz nie widział – przeczenie nr 2. Dlatego mówi się, że polskie zdanie ma „podwójne przeczenie”.
Z tego względu częstym błędem jest tworzenie takiego zdania:

Nobody hasn’t seen me. – Wynika to z polskiego „nie widział”. Jednak w zdaniu angielskim, jeśli już mamy jakieś no, nie dodajemy drugiego przeczenia.

I said nothing. Nic nie powiedziałam.

Tutaj analogicznie do powyższego przykładu – w polskim zdaniu jest podwójne przeczenie. W angielskim przeczenie jest w zaimku nothing.

– Where are you going? Gdzie idziesz?
Nowhere. Nigdzie.

Everybody, everything, everywhere

everybody wszyscy
everything wszystko
everywhere wszędzie
Everybody agreed. Wszyscy się zgodzili.
Everything will be fine. Wszystko będzie dobrze.
Everywhere I go, I meet interesting people. Wszędzie, gdzie idę, spotykam ciekawych ludzi.