Zaimki zwrotne i emfatyczne – angielski

Artykuł opisuje zaimki zwrotne i emfatyczne w języku angielskim.

Zaimki zwrotne to „się”, „siebie”. Z kolei zaimki emfatyczne to np. „sam”, „sama”.
W języku polskim „się” nie odmienia się – mówimy: cieszę się, cieszysz się, on się cieszy – „się” zawsze zostaje w takiej samej formie. Jednak w angielskim jest inaczej:

I myself
you yourself
she herself
he himself
it itself
we ourselves
you yourselves
they themselves

Przykładowa odmiana zaimków zwrotnych z czasownikiem „enjoy oneself” (dobrze się bawić)

I enjoy myself. Dobrze się bawię.
You enjoy yourself. Dobrze się bawisz.
She enjoys herself. Ona dobrze się bawi.
He enjoys himself. On dobrze się bawi.
We enjoy ourselves. My dobrze się bawimy.
You enjoy yourselves. Wy dobrze się bawicie.
They enjoy themselves. Oni/One dobrze się bawią.

Zastosowanie zaimków zwrotnych w języku angielskim

Zaimków zwrotnych używa się:

 1. Z niektórymi czasownikami
  help oneself częstować się
  behave oneself zachowywać się
  enjoy oneself dobrze się bawić
  introduce oneself przedstawić się

  Uwaga: to, że czasownik jest zwrotny w języku polskim, nie oznacza, że jest też zwrotny w angielskim (i odwrotnie). Dlatego nie należy się sugerować polskim „się”:

  golić się – shave

  Po polsku mamy czasownik zwrotny, po angielsku nie dodajemy zaimka zwrotnego. Tak samo jest z: wash (myć się), get dressed (ubierać się), brush (czesać się).

 2. W znaczeniu „siebie”
  Gdy chcemy powiedzieć:

  Speak for yourself. Mów za siebie.
  Don’t blame youself. Nie obwiniaj się.

Zaimki emfatyczne

I’ve drawn it myself. Sama to narysowałam.
John fixed the shelf himself. John naprawił półkę sam.
Bernard himself didn’t know the answer. Sam Bernard nie znał odpowiedzi.
You must believe in yourselves. Musicie w siebie uwierzyć.
Help yourself to the candies. Poczęstuj się cukierkami.

Konstrukcja by myself

By myself oznacza sam – bez towarzystwa innej osoby.

I live by myself. Mieszkam sam.